Společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. získala v první polovině roku 2010 prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců v celkové výši 1 526 239,80 CZK. Tyto prostředky využila na organizaci jednoletého vzdělávacího projektu, ve kterém proškolila 72 zaměstnanců, z toho 47 mužů a 25 žen, v oblasti tzv. soft skills – měkkých dovedností.

Celý projekt byl rozdělen do čtyř modulů:
1. Modul pro obchodníky (proškoleno 5 osob)
2. Modul pro manažery (proškoleno 17 osob)
3. Modul pro dispečery (proškoleno 43 osob)
4. Modul pro trenéry dispečerů (proškoleno 10 osob)

V každém modulu byli proškoleni zaměstnanci naší společnosti, kteří získali důležité znalosti z oblastí jako je vedení lidí, komunikace se zákazníky, vyjednávání, atd. Celý školící program byl provázán osobností typologií rozdělující různé typy lidí podle svých vlastností a návyků do různých skupin, jež jsou pro větší názornost vyznačeny barevně.

Modul pro obchodníky. V obsahu tohoto modulu jsme se soustředili především na získání a procvičení prodejních dovedností účastníků. Sami účastníci oceňovali především kvalitního trenéra, schopnost převést teorii do praxe. Používání konkrétních modelových situací (tzv. case study), energii a zábavnost školení.
Modul pro manažery
Pro manažery jsme připravili školení založené na barevné typologii Insights. Všichni účastníci si mohli vyzkoušet vlastní obtížné situace a dostat na ně od kolegů a trenéra rozvíjející zpětnou vazbu. Každý se dozvěděl tipy, jak danou situaci zvládnout ještě lépe, případně jaká jsou alternativní řešení situace. Všichni účastníci byli velmi aktivní a na školení si pochvalovali především zajímavý obsah a velice příjemnou a přátelskou atmosféru, profesionalitu trenéra a jeho rychlé a přesné reakce na dotazy.
Modul pro dispečery
Tento modul absolvovalo nejvíce zaměstnanců. Proškolili jsme celkem 43 dispečerů. Hlavní důraz byl kladen na procvičování náročných situací, které během jejich práce nastávají. Samotní dispečeři si pochvalovali trenéra, jasné vysvětlení probírané látky, zábavná praktická cvičení a přátelskou atmosféru.
Modul pro trenéry dispečerů
Nejzkušenější dispečeři byli vybráni, aby se účastnili modulu určeného na procvičení trenérských dovedností. Zaměření tohoto školení bylo především na seznámení se se způsoby učení či jak povzbuzovat a motivovat účastníky školení. Účastníci pozitivně hodnotili praktická cvičení, dynamiku školení a názornost.

Jednoletý vzdělávací projekt skončil 31.7 2011. V současné chvíli dokončujeme administrativu, která je spojená s podmínkou obdržení finančních prostředků z ESFCR. Pro naši společnost to byla velice dobrá příležitost jak pozvednout kvalifikaci našich klíčových zaměstnanců a zároveň jim poskytnout možnost poznat se mezi sebou.
Všechny činnosti v rámci tohoto projektu byly prováděny s respektem k životnímu prostředí (používání recyklovaného papíru, materiály ke školení jsou potištěné z obou stran atd.). Samozřejmostí bylo i dodržování rovných příležitostí v přístupu ke školení i informacím o projektu.

Související