Cílem je optimalizace postupů a pracovních metod využívaných v dodavatelském řetězci na základě tří principů:

- Pomoc transportním a logistickým firmám zhodnotit své metody a postupy, aby dosáhly standardů logistického sektoru, a poskytnutí informací dopravcům o multimodálních zdrojích nákladní dopravy;

- Poskytnutí nového nástroje pro průmysl, který umožní optimalizovat dopravní prostředky a efektivněji zasáhne multimodální aspekty za propočtu nákladů a dodacích lhůt v daném přepravním toku;

- Podpora dopravního a logistického sektoru optimalizací tří následujících oblastí činnosti: kontinentální a regionální zásilky, balení a výběr dopravních prostředků pomocí porovnání na základě cen.

Projekt Artemis, kterého se GEFCO Španělsko účastní, je financován evropským subvenčním programem Marco Polo. Vznikl v partnerství španělských společností jako Teirlog Engineering, specialisty v oblasti dopravního a logistického poradenství a inženýrství, vzdělávací organizace Cadmo Conocimiento a přístavu Tarragona.

GEFCO Portugalsko věnovalo IT vybavení na charitu

GEFCO Portugalsko obsáhlo filosofii společnosti o sociální zodpovědnosti a věnovalo celou škálu elektrického a elektronického vybavení u příležitosti obnovy svých IT systémů. Vybavení bylo věnováno asociaci „Banco de bens doados da Entreajuda“. Počítače půjdou institucím a rodinám v nouzi. Fernando Reis Pinto, výkonný ředitel GEFCO Portugalsko, poukázal na to, že „podobné kroky jsou pro GEFCO typické, neboť sociální i environmentální závazky jsou součástí hodnot skupiny.“

 

Související