HAVEit (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport - Vysoce automatizovaná vozidla pro inteligentní dopravu), je projekt EU zaměřený na vývoj inteligentních vozidel příští generace. Probíhá už od roku 2008 a bylo už vyvinuto sedm inteligentních autonomních řešení.

Technologií pro AQuA řidič získává pomoc při řízení a při udržování koncentrace díky tomu, že je nákladní vůz vybaven řadou technických pomůcek, které mohou převzít kontrolu nad řízením a nad rychlostí vozidla. Když se vytvoří dopravní kolona, řidič se může rozhodnout, jestli systém, který pracuje při nízkých rychlostech, aktivuje, nebo ne. V kterémkoliv okamžiku může převzít zpět manuální ovládání řízení.

Za vozidlo je vždy konečně odpovědný řidič, proto je pro zajištění jeho koncentrace na řízení zabudována kamera, která sleduje, jak je řidič pozorný. V případě, že systém pozoruje pokles pozornosti, vydává varování. Potrvá ještě nějaký čas, než uvidíme AQuA na trhu - technologie ještě vyžaduje další doladění. A navíc: kritickým faktorem je přijetí nové technologie koncovými zákazníky.

V rámci projektu HAVEit vyvinula společnost Volvo také pomocnou funkci označovanou jako Active Green Driving (AGD, aktivní zelené řízení), která zatím byla testována v autobusech Volvo, a také technologii Brake-by-Wire (brzdění řízené po drátě), což je plně elektro-mechanický brzdicí systém, který má potenciál ke zvýšení výkonu a stability během brzdění.

Související