"Po razantním vzestupu CS Carga v letech 2005-2008 a následném těžkém zásahu celého logistického trhu v krizových letech 2009 a 2010 je nyní nutné znovu nastartovat růst celé naší logistické skupiny. Příchod silného, kapitálově vybaveného partnera může být pro CS Cargo právě takovým impulsem,” říká k prodeji akciového podílu Petr Zvěřinský. "Věříme, že i nadále bude CS Cargo moci úspěšně pokračovat ve strategii budování pozice silného hráče s komplexním portfoliem logistických služeb na trzích střední a východní Evropy, kterou jsme nastolili již v okamžiku vstupu Trifidu v roce 2004,” dodává Marek Lehečka.

Obě strany se dohodly, že cena ani další podmínky transakce nebudou zveřejňovat. Bude-li smlouva uzavřena, bude prodej akcií podléhat ještě souhlasu financujících bank a příslušných regulatorních orgánů na trzích působení skupiny CS Cargo.

CS Cargo Group N.V. (dříve Trifid Holding) je stoprocentním vlastníkem mezinárodního holdingu CS Cargo, který působí v oboru logistických služeb v osmi evropských zemích, převážně v regionu střední a východní Evropy. Jeho mateřská společnost CS Cargo Holding N.V. je registrována v Nizozemsku.

CS Cargo Holding patří ve střední Evropě k vedoucím firmám poskytujícím komplexní dopravní a logistické služby. Skupina, jež vznikla v roce 1995, dosáhla v roce 2010 obratu ve výši 217,3 mil. eur (5,5 mld. Kč). EBITDA skupiny v roce 2010 činila 19,2 mil.

Tuffieh Funds SICAV plc spravuje čtyři speciálně zaměřené fondy určené pro kvalifikované investory. Tuffieh Funds je licencovaným subjektem regulovaným Malta Financial Services Authority. Zakládajícím partnerem Tuffieh Funds je Jan Blaško.

(lg)

Související