Pořadateli této mezinárodní akce byly zájmové sdružení právnických osob RACE, GS1 Czech Republic a vydavatelství Sdělovací technika, které je pořadatelem národních konferenci RFID Future v České republice. RACE networkRFID je projekt Evropské unie, jehož cílem je zajistit vedoucí postavení EU v oblasti implementace technologií RFID. V projektu RACE se angažuje na 200 členských subjektů a v jeho rámci vzniklo více než 80 případových studií. Partnery konference za českou stranu byly společnosti Gaben a Česká pošta. V rámci akademického dne se představily také české technické univerzity - ČVUT s projektem CAI (Center of Automatic Indentication) v Technologickém parku v Mstěticíh a TU VŠB Ostrava se svojí mezinárodní laboratoří ILAB RFID.

Konferenci zahájil Ian Smith, president britské Asociace pro automatickou identifikaci a mobilní sběr dat AIM UK (Association for Automatic Indentification and Mobile Data Capture). "RFID, Internet věcí a související technologie pomohou utvářet naši budoucnost. Strategické plány vlád členských zemí budou podporovat investice do těchto technologií, zatímco my všichni společně musíme rozmýšlet etické a společenské důsledky, jakož i hodnoty, které v sobě Internet věcí skrývá“, to je zpráva Neelie Kroes, evropské komisařky pro digitální agendu, kterou v prezentaci Iana Smithe poslala delegátům konference. Podle jejích slov bylo v Evropě do výzkumu a vývoje technologií Internetu věcí již investováno 50 miliónů EUR a dokonce letošního roku by měly být patrné první výsledky. "Nepochybuji, že rok 2011 je rokem, který přesně formuluje RFID a Internet věcí v Evropě“, vzkázala účastníkům konference RFID in Europe paní Neelie Kroes.

Problematikou RFID se zabývala i bývalá komisařka EU pro informace, společnost a média, Viviane Reding. Zdůraznila zejména význam technologií RFID pro lepší a bezpečnější zdravotní péči, významné zdokonalení funkcí dodavatelského řetězce a monitorování životního prostředí.

A jaká je role RFID v Internetu věcí? Materiály projektu CASAGRAS (Coordination and support action for global RFID - related activities and standardization) spolufinancovaného EU definují Internet věcí jako "svět, kde mohou věci automaticky komunikovat s počítačem a mezi sebou navzájem, a který tak poskytuje služby usnadňující každodenní život“.

Dieter Uckelmann vedoucí LogDynamics Lab na Univerzitě Brémy se v úvodní přednášce akademického bloku zabýval architekturou budoucího Internetu věcí, který spojí jedinečně identifikovatelné věci s jejich virtuální reprezentací na Internetu, jež bude obsahovat další informace o identitě, stavu, poloze, popř. libovolné další obchodně, společensky nebo privátně relevantní informace. Internet of Things není synonymní s pojmy Ubiquitous/Pervasive Computing, Internet Protocol (IP), communication technology, embedded devices a jejich aplikacemi, Internet of People nebo Internet/Extranet of Things - kombinuje aspekty a technologie všech těchto přístupů.

Konference pokračovala druhý den přehlídkou aplikací RFID ve správě skladových zásob, logistice a dalších sektorech - železniční dopravě, papírenském průmyslu, nemocnicích, knihovnách apod. Za Českou republiku zde Jakub Unucka ze společnosti Gaben představil novou výrobní linku na chytré etikety (smart labels), jejíž spuštění firma v nejbližší době připravuje. O tom, že se jedná o perspektivní investici, svědčil bezprostřední zájem zahraničních účastníků konference.
Závěrečný den byl na programu konference seminář určený pro státní správu, kterého se za Českou republiku zúčastnil ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Představeno bylo široké spektrum případových studií aplikací RFID pro lokalizaci inventáře uloženého pod zemí (energetické a telekomunikační kabely, vodovody plynovody apod.), pro sledování soudní evidence, pro mobilní platby prostřednictvím NFC (Near Field Communication), pro sledování masných výrobků a prodeje ryb, pro systémy péče o invalidní občany a domácí péči, pro turistiku a volný čas.

Související