Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) rozšířila využití software ArcGIS firmy ESRI o produkt ArcGIS Server, který použila pro vývoj aplikace mapování biotopů, jež umožňuje on-line editaci dat prostřednictvím internetu. Úvodní mapování biotopů ČR proběhlo v letech 2001-2005, aktuální vrstva biotopů obsahuje 1 154 606 segmentů a v databázi charakteristik je uloženo 1 504 120 záznamů. Tato vrstva společně s vrstvami a databázemi Ústředního seznamu ochrany přírody, územních systémů ekologické stability a nálezových dat patří ke klíčovým...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?