Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal předběžné opatření ve správním řízení s ministerstvem dopravy. Informoval o tom předseda úřadu Martin Pecina.

Firma Kapsch tendr na zavedení a provoz mýtného vyhrála, neúspěšní účastníci soutěže si však stěžovali na jeho průběh a podmínky. ÚOHS proto zahájil s Ministerstvem dopravy správní řízení, ohledně jeho postupu při zadávání veřejné zakázky na mýtné.

Správní řízení již probíhá
Správní řízení bylo zahájeno 15. prosince na základě návrhu, který ÚOHS obdržel od sdružení Mytia. Uvedené sdružení již zaplatilo milionovou kauci a správní poplatek. Lhůta pro vydání rozhodnutí je třicetidenní. Dokumentaci od zadavatele ÚOHS obdržel již dříve v souvislosti s podněty, které mu byly zaslány. Celkem Úřad ve věci mýtného obdržel 4 podněty, jeden z nich je právě od sdružení Mytia.

"Úřad bude nyní zkoumat jak průběh výběrového řízení, to znamená jestli nedošlo k neoprávněnému vyřazení některého z uchazečů, tak i samotný tendr, tedy zda nebyly jeho podmínky diskriminační," uvedl k zahájení správního řízení v pondělí Martin Pecina.

Zároveň dodal, že "nelze vyloučit vydání předběžného opatření proto, aby smlouva o dílo zatím nemohla být uzavřena, neboť samotný fakt, že vedeme správní řízení nemá tyto účinky."

V případě zjištěného porušení zákona o veřejných zakázkách může ÚOHS tendr zrušit, nebo vrátit zadavateli k novému vyhodnocení, případně nějakého účastníka vrátit do hry o uvedenou zakázku.

Související