Společnost U&SLUNO, a. s., za podpory společnosti KODYS, spol. s r. o., úspěšně implementovala řízení procesu vychystávaní pomocí technologií založených na rozpoznávání hlasu. Řešení se opírá o aplikaci G.O.L.D.® Vocal z produkce francouzské společnosti Aldata Solution S.A. a o vlastní technologie na rozpoznávaní hlasu americké společnosti Vocollect®. Toto řešení přináší významné úspory nákladů v oblasti logistiky a skladování, zrychlení vlastního procesu vychystávání, významné snížení chybovosti a zefektivnění procesu vychystávání....
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?