Změny RID - Od 1. ledna 2007 dochází ke změnám v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Opět bude možno od 1. ledna do 30. června 2007 použít RID, který platil do 31. 12. 2006 nebo již nový RID. Využití "přechodných podmínek" bude na zvážení uživatelů a v případě užití RID, který platil do 31. 12. 2006, o tom musí být proveden záznam do příslušného přepravního dokladu.Do konce přechodného období, tj. do 30. června 2007, by měli být rovněž proškolení ze změn všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?