Z uvedených systémů mají šanci na přežití pouze poslední dva jmenované.Hledání nových systémů kombinované dopravy silnice/železnice je nutné s ohledem na prognózy vývoje nákladní dopravy, které předpokládají nárůst silniční nákladní dopravy do roku 2015 až o 60 %. Železniční infrastruktura je k dispozici operátorům kombinované dopravy pro přepravy intermodálních přepravních jednotek, mezi které řadíme i sedlový návěs. Kvalitu infrastruktury posuzujeme podle různých parametrů, jako např. počet vlakových spojů, profil, maximální rychlost,...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?