Všude tam, kde se hořlavé látky a výbušné produkty vyrábějí, zpracovávají, dopravují nebo skladují, má bezpečnost prvořadý význam - především v chemickém, petrochemickém a zbrojařském průmyslu, při těžbě ropy, zemního plynu a v hornictví.

Vznik exploze je podmíněn současným výskytem tří elementů: hořlavé látky, kyslíku a zápalného zdroje (např. jiskra, horká plocha, zkrat atd.). Riziko exploze pak závisí na překročení stanovených limitů hořlavých látek v definovaných zónách. Ty stanoví mezinárodní komise EIC se sídlem v Ženevě. Normy rozlišují následující zóny v zemích EU: pro plynné explozivní oblasti - Zone 0, Zone 1 a Zone 2, pro oblasti s hořlavým prachem - Zone 20, Zone 21 a Zone 22.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?