Řetězce neustále optimalizují zásobu jak v distribučních centrech, tak v prodejnách. Dodavatelé tak jsou tlačeni k častějším dodávkám.
Řetězce neustále optimalizují zásobu jak v distribučních centrech, tak v prodejnách. Dodavatelé tak jsou tlačeni k častějším dodávkám.
autor: Zuzana Šmajlerová

Obchodní řetězce díky své velké tržní síle diktují, jak vypadá dodavatelský řetězec. Sítě maloobchodů chtějí mít minimum zásob jak v distribučních centrech, tak v samotných prodejnách, což formuje to, jakým způsobem spolupracují s dodavateli a logistickými providery.

Dodavatelé jsou všeobecně tlačeni, aby snižovali velikost nákladů. Pokud nesídlí v blízkosti řetězců a nemají tak velké objemy, aby mohli posílat celovozové zásilky, potřebují logistickou firmu, která jim s tím pomůže. "Když chtějí dodávat to malé množství, které od nich řetězce vezmou, jiné řešení pro ně neexistuje. Musí si najít nějakou předsunutou skladovou plochu a odtud dodávat skoro just-in-time," popisuje situaci na trhu Michal Peter, jednatel společnosti Yusen Logistics (Czech).

Se zmenšováním velikostí dodávek se však nepotýkají pouze dodavatelé, ale i logistické firmy, které již mnohdy vychystávají do úrovně kartonů a zavážejí prodejny častěji a menšími vozy s menším množstvím zásob.

Velikost dodávky na prodejny se zmenšuje a obrátka se zvyšuje. "V současné době pracujeme v 24hodinovém režimu a denní dodávky realizujeme po celém území republiky. Trend je takový, že to půjde ještě dál a pravidelnost závozů se bude zvyšovat," uvádí Jan Chmela, head of Business Analytics & Acquisition Office ve společnosti Hopi.

Optimalizaci zásob v prodejnách ovšem někdy řetězce přehánějí, zmenšují sklady v prodejně či ubírají mrazicí boxy až do té míry, že to komplikuje prodeje. Zároveň s častějšími závozy roste cena za dopravu.

Řetězec a logistický provider tak musí najít rovnováhu mezi odpovídající kvalitou služby a její nákladností.

Dodavatelé míří na přímou distribuci

Dalším z trendů na českém retailovém trhu je distribuce od dodavatelů přímo malým odběratelům. "Větší dodavatelé, kteří dříve měli jednotlivou distribuci nastavenou přes velkoobchody, se v současné době zaměřují na přímé dodávky. Vynechají tak prostředníka v podobě velkoobchodu a mají větší prostor pro marži. Díky nasbíraným datům mohou prodej řídit efektivně, oslovovat lépe své odběratele a lépe je motivovat," popisuje výhody Jan Chmela.

Společnost Hopi například nyní stabilizuje službu, kdy je průměrná velikost dodávky pět kartonů na zastávku. Pro vykrytí tak drobné distribuce otevřeli v březnu pět menších crossdockových platforem, které slouží k překládce z větších nákladních aut do dodávek. V současnosti již služba funguje pro suché a mrazené zboží, chlazený řetězec má firma v plánu do služby dodat. Hopi má zároveň nastartovaná jednání s dalšími dodavateli, pro které má tento způsob distribuce smysl.

Úloha velkoobchodů v dnešní době oslabuje a jejich roli by brzy mohli převzít právě logističtí provideři, pokud budou mít dostatečné množství partnerů a stejné vytížení rozvozových linek. Jediným rozdílem donedávna bylo, že velkoobchod má prodejce, kteří se o prodej starají, ale už i tuto službu některé logistické společnosti nabízejí.

Naporcovat a zabalit

To, že logistické firmy přebírají stále větší podíl úkolů, dokazuje Hopi v podobě svojí služby Ultra-Fresh. V rámci tohoto provozu zpracovává firma celé kusy čerstvého masa a ryb přesně podle požadavků řetězce. Bourání, filetování a balení probíhá přímo ve speciálním provozu, který dokáže zpracovat až 10 tun masa denně. V současnosti tuto službu využívá nejvíce Makro.

Benefitem pro řetězce je, že nejsou závislé na konkrétních masokombinátech a mohou nakupovat z jatek a rybích farem po celé Evropě. "Vidíme v této oblasti velký potenciál, především v oblasti ryb, která není logisticky jednoduchá. Tento byznys extrémně řídí čas a náklady jsou tam výrazně na druhé koleji," vysvětluje Jan Chmela. A dodává: "Trh s rybami roste v regionu dlouhodobě velkým tempem. Chtěli bychom změnit logistické toky ryb v Evropě a vytvořit tady podobné centrum obchodu s rybami, jako je na severu Německa a v Paříži."

Zatímco Ultra-Fresh je na českém trhu rozhodně ojedinělá služba, zcela běžnými se již staly služby balení, kde různé specializované firmy a poskytovatelé logistiky nabízejí štítkování, kolkování, přebalování, tištění popisků přímo na výrobek či tzv. copacking, tedy balení více produktů do jednoho obalu. "Pro náš segment jsou velice důležité služby s přidanou hodnotou v oblasti balení, ať už jsou to předplněné stojany na podporu prodeje, anebo copackingové projekty pro zatraktivnění výrobků. Je to velice důležitá oblast, do které Nestlé investuje stále více peněz," prozrazuje supply chain manager firmy pro ČR a SR Stanislav Martínek.

Problémem v obalových službách je podobně jako v mnoha jiných oblastech nedostatek kvalitních pracovníků. "Zatím jsme na štítkování používali armádu agenturních pracovníků. Museli jsme s nimi ale řešit základní věci, jako pracovní morálku, znalost, akurátnost procesů, ale i hygienické návyky. Raději jsme proto investovali do automatizované linky," vysvětluje Michal Peter. Kapacity logistických providerů samozřejmě nejsou neomezené, a tak špičky v poptávce vykrývají dodavatelé u specializovaných firem a naopak při menší produkci vytěžují vlastní pracovní síly ve výrobě na balení s přidanou hodnotou.

Chlazené s dvouletou trvanlivostí

Vzhledem k narůstajícím balicím aktivitám u logistických providerů se také stalo poměrně běžnou praxí, že zboží, které do skladu přijde, ještě nemá přesně určený trh, na který má být doručeno. "Zboží v našem skladu nemá ještě přesně určenou destinaci. Funguje to tak, že nejpozději den dopředu dostáváme objednávky od jednotlivých distribučních center. Musíme nejprve zajistit nalepení štítků v jazyce země doručení a v případě alkoholu i kolků," popisuje řešení Michal Peter.

V tomto ohledu výrobci chlazeného zboží občas také pracují s proměnlivým datem spotřeby kvůli tomu, že svůj produkt vyrobí v mraženém stavu. "V mraženém stavu má například dobu trvanlivosti dva roky. Jakmile vznikne poptávka, produkt se rozmrazí na chlazený produkt, zkrátí se doba spotřeby na 14 dní a dotiskne se správná doba exspirace," prozrazuje Jan Chmela.

Datum spotřeby také logističtí provideři sledují v případě, že pro řetězce zajišťují management zásob. Díky této službě se řetězce nemusí zabývat velikostí skladové zásoby nebo obrátkou a mohou se soustředit pouze na svoje podnikání. Poskytovatelé pak pracují podle požadavků řetězce v režimu FEFO či FIFO.

Zároveň logistická společnost může být majitelem zboží a řetězci jej prodávat. K přechodu vlastnictví tak dochází až ve chvíli, kdy zboží přijde na prodejnu. Vedle zmíněného benefitu managementu zásob mají řetězce výrazně zjednodušenou činnost tím, že mají jednoho partnera, od kterého nakupují celou šířku sortimentu v daném teplotním režimu, nemusí vystavovat desítky faktur a komunikovat s desítkami dodavatelů.

Řetězce vyřazují speditéry

Pro řetězce je pak zásadní nalezení rovnováhy mezi tím, které procesy řídí interně a které nechají externímu poskytovateli. "V rámci logistiky se snažíme o maximální efektivitu tak, abychom mohli zákazníkům nabídnout ty nejlepší služby. V některých oblastech tedy využíváme poskytovatelů logistických služeb. Jedná se především o skladování a distribuci mraženého sortimentu, distribuci ovoce a zeleniny a nově i dovoz sezonního sortimentu," prozrazuje Milan Strieženec, viceprezident pro logistiku v obchodním řetězci Albert. A dodává: "Interně řídíme veškeré logistické procesy, které se týkají zásobování našich prodejen. Velký důraz klademe na kvalitu a efektivnost služeb a v neposlední řadě na integrované propojení IT systémů."

Při hledání efektivnějšího řešení dovozu pak například některé maloobchodní řetězce došly k tomu, že z logistické rovnice vyřadily speditéry. "Některé řetězce změnily logiku distribuce. Už tolik nespolupracují se speditéry, ale přímo s rejdaři a dopravci, takže nyní fungujeme i jako taková kontrolní věž. Sledujeme zásilky od přístavu a bookujeme pro jednotlivé kontejnery vykládková okna v distribučních centrech a řešíme mimořádné události během transportu," popisuje Michal Peter z Yusen Logistics (Czech).

Hlavní výhoda logistického providera, který obsluhuje jak řetězce, tak dodavatele, je ve vytváření synergií, které by jinak nebyly možné. Například v mraženém skladu, kde je velká pravděpodobnost, že se setká objednávka řetězce se zásobou dodavatele, pak stačí převést paletu z jedné části skladu do druhé, bez zbytečných tepelných ztrát. Pro mnohé dodavatele tak využívání služeb logistických firem znamená jistotu dodání a flexibilitu, kterou řetězce vyžadují, a zároveň snížení nákladů na sekundární distribuci.

Autoři: Vojtěch Kolář