Konference začala poměrně netypicky. Po úvodních proslovech zástupců společnosti Inekon Systems vystoupil plukovník Vlastimil Galatík. Nastínil, jak funguje armáda po stránce strategického plánování, což může sloužit i jako příklad určité formy řízení podniku. "Strategii je třeba brát jako volnou duševní činnost - bez stereotypů, bez vlastních subjektivních přání," řekl Galatík.

Šéf Budějovického Budvaru Jiří Boček zdůraznil, že v sektoru rychloobrátkového zboží je vše do značné míry postaveno na značce. Vzhledem ke změnám na tomto trhu navíc podle něj bude viditelnost "brandu" hrát do budoucna ještě zásadnější roli.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?